De bezuinigingen bij Novadic-Kentron hebben geen gevolgen voor de preventie en voor de aanpak van projecten op het gebied van verslavingsproblematiek in Etten-Leur. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van CDA-raadslid Richard Weijers.

In december 2016 maakte Novadic-Kentron bekend haar personeelsbestand met ongeveer 50 fte’s in te krimpen omdat de zorginstelling zich in zwaar weer bevindt.

Volgens het college van Etten-Leur hebben de bezuinigingen veelal betrekking op de behandelingen die door de verzekeraars worden vergoed. "De bezuinigingen zijn ook het gevolg van minder aanmeldingen bij Novadic-Kentron. Hierdoor zijn ook minder behandelaars nodig." 

Novadic-Kentron heeft een zorgcontract met zorgverzekeraars afgesloten. "Hierin is het uitgangspunt dat de zorg die verleend wordt niet intensiever mag zijn dan op basis van de indicatie nodig is. Verslaafden met complexe problematiek krijgen wel intensieve zorg, als dat geïndiceerd is."

Afstemming

In de regio Etten Leur zijn momenteel geen projecten die gestaakt moeten worden als gevolg van de bezuinigingen. Het motto is dat de zorg geboden moet worden die nodig is voor herstel. Deze zorg dient afgestemd te zijn op de vraag.

"Een cannabisverslaafde met weinig problemen op de verschillende leefgebieden hoeft voor behandeling niet altijd opgenomen te worden", noemt het college als voorbeeld. "Echter, een GHB-verslaafde met complexe problematiek zal normaliter wel een klinische detox en veelal een klinische vervolgbehandeling geïndiceerd krijgen.”