De gemeente Moerdijk gaat in 2017 duizend uur extra inkopen bij de Coöperatie Wijkzuster. Hiermee is een bedrag gemoeid van 80.829 euro. Volgens wethouder Eef Schoneveld hangt een en ander samen met het feit dat de positie van de wijkzuster, die betaald wordt door de zorgverzekeraar, dit jaar iets verandert. 

In 2015 en 2016 heeft de Coöperatie Wijkzuster in opdracht van zorgverzekeraar CZ onder de noemer segment 1-taken de zogeheten niet toewijsbare wijkgerichte zorg uitgevoerd. "Zeg maar de preventie", licht Schoneveld toe.

De wijze waarop deze taken zijn uitgevoerd is, zoals gebleken is uit de evaluatiegesprekken met de gemeente en zorgverzekeraar CZ, naar tevredenheid verlopen. Met ingang van dit jaar vervalt deze segment 1-functie omdat de visie is dat iedere wijkverpleegkundige integraal en over domeinen heen moet kunnen werken.

Om de opgebouwde infrastructuur te borgen, is zorgverzekeraar CZ bereid om de wijkgerichte preventie in 2017 te behouden op voorwaarde dat er cofinanciering wordt gevonden bij de gemeente. De middelen van de zorgverzekeraar zelf zijn onvoldoende om de huidige infrastructuur te bewaren.

Risico

"Als we niets doen bestaat het risico dat er minder accent komt te liggen op de preventie", vertelt Eef Schoneveld. Als voorbeelden noemt hij de bereikbaarheid in de wijk en de spin in het web functie.

"Wij vinden dat als gemeente zodanig belangrijk dat we een deel van de kosten van de wijkzuster, met name in die oude segment 1-taken, voor onze rekening gaan nemen. Daarvoor hebben we ongeveer duizend uur extra ingekocht bij de bedrijfscoöperatie. Voor ons als gemeente Moerdijk is dat hoofdzakelijk Surplus."