Corso Zundert heeft een nieuwe onafhankelijke Adviescommissie Veiligheid. De continuïteit van het evenement is daarmee gewaarborgd. 

Dat laten de Stichting Bloemencorso Zundert (SBZ) en de Raad van Buurtschappen (RvB) weten.

De organisatie van Corso Zundert laat zich al ruim vijftien jaar adviseren door een veiligheidscommissie over de veiligheid van corsobouwplaatsen, corsocreaties en het evenement. In oktober 2016 stapte de Commissie Veiligheid echter op. 

Reden waren de verwijten die de Commissie Veiligheid naar haar hoofd kreeg geslingerd nadat tijdens de laatste editie van Corso Zundert de corsowagen van zowel buurtschap Veldstraat als Klein Zundertse Heikant het tentoonstellingsterrein niet mocht verlaten vanwege de straffe wind.

Overleg

Kort na het opstappen van de oude Commissie Veiligheid zijn de voorzitters van alle buurtschappen in gesprek gegaan met de commissieleden om het vertrouwen in hun deskundigheid nogmaals te benadrukken.

Na uitgebreid overleg hebben vier leden van de oude commissie besloten zitting te nemen in de nieuwe adviescommissie. Via verschillende wegen zijn vijf nieuwe leden in de commissie terechtgekomen.

Expertise

Hun expertise is volgens SBZ en de RvB breed toepasbaar om te waarborgen dat de commissie zowel advies kan uitbrengen over de corsobouwplaatsen als over de corsocreaties.

Gert Traa is voorzitter van de nieuwe Adviescommissie Veiligheid (ACV). Hij had ook zitting in de oude commissie.