De verenigingen in Langeweg mogen zelf bepalen hoe zij het jaarlijks beschikbare budget aan subsidies van 24.412 euro voor zowel 2017 als 2018 verdelen. Dat gebeurt in het kader van een pilot die de gemeente Moerdijk in deze kern uitvoert. 

De verenigingen hebben hiervoor een plan gemaakt en een begroting ingediend bij de gemeente. De beloning van vijf procent die zij hiervoor ontvangen, willen de verenigingen inzetten als bijdrage in de kosten voor het in ere herstellen van de kerkklok in Langeweg.

De proef wordt dit jaar geëvalueerd. Is de pilot succesvol, dan wil de gemeente deze vorm van subsidie verdelen ook in andere kernen introduceren.