Er komt geen fietspad naast het voetpad tussen de Vedelring en de Hobodreef in de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur. Dat blijkt uit het eindverslag van de gemeente Etten-Leur na de inspraakperiode die plaats heeft gevonden met betrekking tot het onderhoudswerk van de Hobodreef. 

De gemeente vermoedt dat fietsers die nu over voetpad tussen de Vedelring en de Hobodreef rijden, voornamelijk van en naar de basisschool ’t Carillon gaan. "Het is ons niet bekend dat dit tot onveilige situaties leidt."

’t Carillon komt na volgend schooljaar te vervallen en wordt opgenomen in de nieuw te bouwen Brede school op de hoek van de Hobodreef met de Trompetlaan. "We verwachten dat de fietsers dan andere routes gaan rijden", zo beredeneert het college van burgemeester en wethouders.