De werkgroepen die het laatste jaar bezig zijn geweest met het verzinnen en op papier zetten van plannen om het dorp Moerdijk de komende jaren leefbaarder te maken presenteerden zich zaterdag in de Ankerkuil.

Vanuit het dorp en daarbuiten kwamen bewoners om de plannen te komen bekijken en mee te discussiëren. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een fietspad tussen het dorp Moerdijk en Zevenbergen.

Vanuit Zevenbergen ligt er al jaren een gedeelte en voor het resterende stuk is 1.600.000 miljoen beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat na de verwerving van de grond voor het pad in de loop van dit jaar de bestemmingplan procedure wordt afgewerkt, zodat vanaf april 2018 met het werk kan worden begonnen.

Met de plannen voor de haven van Moerdijk is het nog lang niet zo ver. De werkgroep die zich daarmee bezig houdt wil een gedeelte van de haven afscheiden voor plezierjachten. Dat zou moeten gebeuren met een loopbrug met middenin een nostalgische basculebrug.

Verkeersveiligheid

Een ander plan is het opknappen en verkeersveilig maken van de Steenweg. Dat moet vooral gebeuren met betere kruispunten en het aanleggen van rode fietspaden aan beide zijden. In de kraam van de Moerdijkregeling bleek dat er al heel wat huizen via deze regeling zijn gekocht door de gemeente en weer doorverkocht.

Op 28 januari ging het in totaal om ruim zeventig woningen; een deel daarvan zijn verkocht, verhuurd (waarvan een paar antikraak) dertien woningen zijn nog bewoond en zestien staan er leeg. Er komen dus regelmatig nieuwe mensen in Moerdijk wonen. Twee daarvan vormen het echtpaar Hagebeuk. Zij hebben enkele maanden geleden een appartement betrokken.

"Nee, we zijn hier niet komen wonen via de Moerdijk regeling maar omdat mijn man het zat was om iedere dag vanuit Piershil naar zijn werk op het industrieterrein re rijden." Op de vraag of ze het in Moerdijk naar de zin hebben knikken ze enthousiast ja.

Rust

"Wat ons vooral hier bevalt, is de rust en het rijke verenigingsleven." Ze zijn dan ook vast van plan om aan dat laatste deel te geen nemen. Joke Hagebeuk vult dan ook ter plekke het enquête formulier van Moerdijk Fit in. Ze zou graag zien dat er een workshop schilderen in het dorp kwam maar ze heeft ook belangstelling in geschiedenis.

Wethouder Frans Fakkers kwam zaterdag ook nog even langs. "Ik vind deze manier van werken met een dorpsdag een goede zaak om de boel in beweging te houden." Terwijl een gitarist en een accordeonist in de hal voor een muziekje zorgde en de gebakken kibbelingen langs kwamen werd het steeds gezelliger in de Ankerkuil.

’s Avonds liep de zaal voor de tweede maal vol. De gastheren en gastvrouwen die de huizen kijkers rondleidde werden bedankt, nieuwe inwoners werden welkom geheten en het Symfonisch Ruimte Orkest zorgde samen met Kim de Looper en Bruchtime ’85 voor de muziek.