Bij een jubileum hoort een feestje, zeker als sprake is van een dubbel jubileum.

Toch wil pastoor drs. Frans Verheije het eenvoudig houden. "Geen poespas deze keer", zegt hij.

Dertig jaar geleden – op 24 januari 1987 – Frans Verheije te Aardenburg in Zeeuws Vlaanderen tot priester gewijd. Een jaar later zou hij daar de pastoor van de H. Maria Hemelvaartkerk opvolgen. Sinds vorig jaar is dit dorp weer een bedevaartsoord.

De op 27 januari 1957 in Middelburg geboren artsenzoon Frans Verheije, die in Tilburg studeerde aan de Theologische Faculteit, ging hierna pastoraal werk doen in de Laurentiusparochie te Dongen.

Overwogen keuze

"Ik was daar vijf jaar en had mooi de tijd om een goed overwogen keuze te maken voor het priesterschap. Ik werd daar tot diaken gewijd en kort erna benoemd als pastoraal werker in het Zeeuwse stadje Aardenburg, om vervolgens door Mgr. Ernst, bisschop van Breda, tot priester te worden gewijd", vertelt Frans Verheije die komende vrijdag zijn zestigste verjaardag viert.

Hij groeide niet op in Zeeland, maar in Sittard waar zijn vader kort na zijn geboorte een artsenpraktijk begon. In het stadje van Toon Hermans kreeg hij er nog drie broers en een zus bij. Frans Verheije is de oudste van het gezin.

Naar Zundert

Op een dag in 1992 ratelde in de pastorie van Aardenburg de telefoon: bisdom Breda aan de lijn. "U bent tot pastoor benoemd van de Heilige Trudoparochie in Zundert", klonk het. Dan volgt gehoorzaamheid aan de kerk. Op zijn vijfendertigste werd Verheije dus voorganger in de eucharistie in de kerk van het boomkwekersdorp.

Zijn aanstelling bracht mee dat hij automatisch ook het voorzitterschap ging bekleden van de reeds lang bestaande Stichting Margriet van de Laer. De rijke dame had in haar testamant laten opnemen dat uit haar nalatenschap een zorgtehuis voor ouderen gebouwd moest worden.

Dat kwam er ook, aan de Meirseweg. Gasthuis Elisabeth is er nadien uit voortgekomen, tegenwoordig De Willaert geheten.

Te veel

"Veel collega’s van mij zijn of worden na verloop van tijd in een andere parochie benoemd. Bij mij is dat niet geval, ik heb er alleen maar bijgekregen."

"Sinds 1999 ben ik ook pastoor van de Bavoparochie in Rijsbergen en in 2012 kwamen daar nog vijf parochies uit de regio Rucphen bij. Dat was een beetje te veel van het goede. Die situatie bestaat ook niet meer. Hiervoor in de plaats zijn Wernhout, Klein Zundert en Achtmaal gekomen."

Geen poespas

Komend weekeinde wordt herdacht dat drs. Frans Verheije daags na zijn verjaardag 25 jaar pastoor is van de Zundertse Heilige Trudoparochie en eenzelfde aantal jaren voorzitter van de Stichting Margriet van de Laer.

"Ik wil het eenvoudig houden en dat betekent dat het bij een plechtige eucharistieviering om 19.00 uur in onze prachtige Trudokerk blijft. Dus deze keer verder geen poespas. In 2012 heb ik immers mijn 25-jarig priesterschap al mogen vieren. Het is mooi zo", besluit pastoor Frans Verheije.