Vermoedelijk wordt begin 2018 een begin gemaakt met de aanleg van de Noordelijke randweg Zevenbergen.

Nadat vorig jaar eerst het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en er in juni een inspraakavond is gehouden, ligt nu het ontwerp bestemmingsplan vanaf 2 februari ter inzage.

"Als alle procedures tot een onherroepelijk bestemmingsplan in het normale tijdspad verlopen, kan in 2018 gestart worden met de Noordelijke randweg", zo verwacht verkeerswethouder Thomas Zwiers.

Vervolgens zal deze in 2019 gerealiseerd zijn. De Noordelijke randweg neemt dan de functie over van de huidige provinciale weg N285, die op zijn beurt een gemeentelijke weg wordt.

Ontwikkeling

"De Noordelijke randweg is een essentieel onderdeel om de visie op Zevenbergen Noord mogelijk te maken", aldus Zwiers. "Maar ook als bijdrage in de totale ontwikkeling van de kern." 

De aanleg van de weg, waarop een maximumsnelheid van 80 kilometer gaat gelden, maakt ook onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Moerdijk Meer Mogelijk.

Rotondes

Het ligt in de bedoeling om het tracé met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen te laten lopen.

Er zijn in totaal drie rotondes voorzien. De westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285, de middelste rotonde maakt de ontsluiting mogelijk voor het te ontwikkelen gebied Zevenbergen Noord, en de oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389).

Het tracé, waarvan de kosten zo’n 35 miljoen euro bedragen, voorziet in een brug over de Roode Vaart, met een doorvaarhoogte van 7,20 meter. Voor de kruising met de Achterdijk is een half verdiepte onderdoorgang voorzien.

Rijtjeswoningen

Voor de aanleg van de weg moeten drie rijtjeswoningen op de Achterdijk wijken. "De gesprekken met de eigenaren hiervan lopen al", vertelt de wethouder. "Overigens doen wij dat zelf niet, alles wat verworven moet worden is een zaak van de Provincie Noord-Brabant. De Noordelijke randweg wordt straks ook gewoon een provinciale weg."