Een goed voorbeeld doet volgen. Kennen Achtmaal en Wernhout al langere tijd een eigen dorpsraad, nu heeft Klein Zundert eveneens een bewonersorganisatie die geldt als officiële gesprekspartner van de gemeente Zundert: de Dorpsraad Klein Zundert. 

De tournee van het college van burgemeester en wethouders door de verschillende dorpskernen lag ten grondslag aan het initiatief van een aantal inwoners van Klein Zundert om over te gaan tot de oprichting van de Stichting Dorpsraad Klein Zundert in september vorig jaar.

Na het doorlopen van het formele traject, inclusief de ondertekening van een convenant met de gemeente Zundert over de samenwerkingsafspraken, is de Dorpsraad Klein Zundert nu dus operationeel. Aan onderwerpen geen gebrek, zo weet voorzitter René Bastiaansen. "Leefbaarheid, basisschool Sint Antonius, de toekomst van het kerkgebouw, verkeersveiligheid, noem maar op. Het zijn allemaal thema’s die te maken hebben met de leefbaarheid in de kern."

Faciliterend

Thema’s ook waar de bewoners van Klein Zundert zich zelf over moeten uitspreken. Het is de bedoeling dat dit gebeurt tijdens open vergaderingen die verschillende keren per jaar door de Dorpsraad Klein Zundert zullen worden gehouden.

René Bastiaansen benadrukt dat de Dorpsraad Klein Zundert eerst en vooral een faciliterende rol speelt. "Neem nu basisschool Antonius en de plannen die er zijn voor een fusie met de basisscholen in Zundert. We gaan hierover een bijeenkomst beleggen waarbij experts en ervaringsdeskundigen als sprekers worden uitgenodigd. Op die manier kunnen de inwoners van Klein Zundert zich een eigen mening en oordeel vormen."

Ontwikkelingen

"Hetzelfde geldt voor de bijeenkomst rond de Annatuin", vervolgt hij. "Stichting Anna is hierbij in de gelegenheid gesteld haar plannen voor de Assortimentstuin te presenteren aan de inwoners van Klein Zundert die op die manier kennis hebben kunnen nemen van de huidige ontwikkelingen. Zoiets is ook belangrijk voor Stichting Anna en de Gemeente Zundert. Op die manier kun je met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld punten die mogelijk nog kunnen worden bijgeschaafd."

Dorpsraad Klein Zundert hoeft daarbij niet meteen een standpunt in te nemen, zo vindt hij. "Wel kunnen we het heersende gevoel en de beleving onder de inwoners van Klein Zundert verwoorden. Als het gaat om zaken die binnen de gemeenschap leven, vinden we dat we als Dorpsraad Klein Zundert een spreekbuis moeten zijn richting gemeente Zundert."

Korte lijnen

Zo staan er volgens René Bastiaansen nog wel meer dingen op het lijstje. Het thema veiligheid in combinatie met de jeugd bijvoorbeeld. "Een vaak vergeten groep", zegt hij. "Wat houdt de Klein Zundertse jeugd bezig? Wat zijn hun wensen? Wij gaan er misschien wel van uit dat de jeugd zich veilig voelt, maar is dat ook zo? Wellicht moeten we op termijn ook denken aan de oprichting van een Jeugddorpsraad." 

De senioren in het dorp staan eveneens nadrukkelijk op de radar van de Dorpsraad Klein Zundert. "In maart hebben we een gesprek met de KBO. Ook voor de ouderen proberen we een platform te zijn." Een platform met in ieder geval zeer korte lijnen naar de gemeente Zundert. "We hebben een eigen contactambtenaar die meteen reageert. Via deze ambtenaar hebben we ook direct toegang dat het gemeentelijke apparaat. Daar zijn we heel blij mee, want het werkt goed."