De gemeente Moerdijk is officieel de werving gestart naar de nieuwe beheerder en exploitant van Fort de Hel in Helwijk. Het ligt in de bedoeling dat hij of zij in mei van dit jaar aan de slag gaat. 

De gemeente is op zoek naar een exploitant die de unieke locatie en historie van Fort de Hel weet te benutten, die op duurzame wijze onderneemt, een financieel realistisch plan voorlegt en oog heeft voor de omgeving van het fort.

Met de nieuwe exploitant wordt door de gemeente Moerdijk een gebruiksovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar, die vanuit gemeentezijde nog eens met drie jaar kan worden verlengd.

Daarna vindt een nieuwe aanbesteding plaats, waarbij de beheerder van dat moment ook weer aan mee kan doen.

Geopend

Tot het moment dat de nieuwe beheerder in mei start, is het fort op donderdag, vrijdag en zondag voor het publiek geopend tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Bezoekers kunnen er terecht om een kijkje te nemen of om meer informatie over de Stelling van Willemstad en het fort te verkrijgen.

Er is op donderdag, vrijdag en zondag een tijdelijke beheerder aanwezig om de bezoekers te ontvangen.