In aanwezigheid van familie, vrienden en bestuursleden van de Stichting Hulp aan Jeugdigen is woensdagavond in Etten-Leur een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Adriënne Pijnappel-Valentijn. 

Dat gebeurde in restaurant De Zwaan op de Markt in Eten-Leur, waar Pijnappel tijdens een etentje afscheid nam als secretaris van deze stichting. 

Hieraan voorafgaand werd zij verrast door de komst van burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot, die haar benoemde tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en de bijbehorende decoratie opspeldde.

Pijnappel was gedurende 27 jaar, vanaf 1990, secretaris van de Stichting Hulp aan Jeugdigen, die als doel heeft om internationale projecten die de ontwikkeling van het kind bevorderen financieel te ondersteunen. Hiermee biedt deze organisatie aan vele kinderen uitzicht op een betere toekomst. Met hulp van de lokale bevolking investeren zij in een duurzame ontwikkeling van zowel het kind als het gebied waar het kind woont.

Jeugdhulp

In de periode tussen 1990 en 2000 was Adriënne Pijnappel ook secretaris bij de Stichting Dr. Edward Poppe schoolinternaat en bij de Stichting Jaap Augustijn. Het Edward Poppe internaat in Etten-Leur exploiteerde een jeugdhulporganisatie voornamelijk voor schippers- en kermiskinderen en voor kinderen met een gezinsproblematiek of met een jeugdbeschermingsmaatregel.

In 1996 fuseerde deze stichting met eenzelfde stichting in Oudenbosch, om daarna samen verder te gaan onder de naam Stichting Jaap Augustijn. Ook hiervan werd zij secretaris. Hieraan kwam een einde nadat de activiteiten van de stichting Jaap Augustijn in 2000 werden overgenomen door de Stichting Zuidwester.

55plus

De woensdagavond tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemde inwoonster van Etten-Leur heeft verder in de periode van 2011 tot 2014 de PR activiteiten en externe contacten verzorgd voor de Stichting Werk 55plus regio Etten-Leur.

Dat is een in 2011 opgerichte netwerkorganisatie van vrijwilligers, die werkzoekende ouderen ondersteunt bij het vinden van een nieuwe baan. Van 2013 tot 2015 was zij ook secretaris van deze stichting.

Werkervaringsplaatsen

Verder was Pijnappel van 2011 tot 2015 bestuurslid bij de Matchgroep Arbeidsmobiliteit 55+. Deze organisatie had het doel om werkervaringsplaatsen aan te bieden aan werkzoekenden, die hun werkervaring wilden uitbreiden en daardoor hun kansen op een betaalde baan wilden vergroten.

Ook was zij ook actief (bestuurs)lid van de Vereniging voor Vrouwen met een Hogere Opleiding, district Breda.