Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur heeft een klap met de hamer gegeven op de beslissing om het wijkgebouw van wijkvereniging buurtbelang Banakkers over te dragen aan stichting Ut Praotuis. 

Zij zijn daarmee de eerste die conform het beleidskader 2014-2018 van de gemeente Etten-Leur een gebouw overneemt.

Een langgekoesterde wens van het bestuur van de wijkvereniging is daarmee in vervulling gegaan. Ut Praotuis, de thuishaven voor de buurtbewoners, is met ingang van 1 januari 2017 overgedragen aan stichting Ut Praotuis.

Kartrekker en voorzitter van zowel de buurtvereniging als de nieuwe stichting, Louis Boumeester, is blij. "Maar we hebben er hard voor gewerkt", zegt hij.

Toekomstvisie

Boumeester en zijn bestuursleden zagen geen heil in onderdak in de nieuw te bouwen Brede school De 4 Heemskinderen. Ook de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) of verzorgingshuis Kloostergaard vonden zij geen optie.

"Toen heb ik geroepen: dan kopen we het zelf!", waarna een tijd van onderhandelingen met onder andere wijkwethouder Ron Dujardin aanving. De toekomstvisie, het sociaal maatschappelijk gebruik van het gebouw voor alle inwoners van Etten-Leur, is besproken en vastgelegd.

Financiën

De overname en financiële afwikkeling geschiedt op dezelfde manier als bij multifunctioneel wijkgebouw De Linde. Aan stichting Ut Praotuis wordt een startsubsidie verleend van 22.000 euro. Per jaar wordt die subsidie met 5 procent verminderd tot de stichting zich, na twintig jaar, zelf kan bedruipen uit opbrengsten van de bar en de verhuur van ruimtes.

De gemeente zal nog wel het achterstallig onderhoud voor haar rekening nemen. Daarmee is een bedrag van 75.000 euro gemoeid. De officiële heropening van Ut Praotuis is gepland in het eerste weekend na de grote vakantie.