Wat maakt dat mensen graag in Zundert willen wonen, werken en recreëren? Om dat precies in kaart te brengen, heeft de gemeente Zundert besloten op zoek te gaan naar het DNA van Zundert. 

Het resultaat van dat onderzoek moet een beeld schetsen dat recht doet aan de ware aard van Zundert. Een beeld ook dat kan worden ingezet voor city- of village marketing.

Corso Zundert, Van Gogh en de Boerendag. Het zijn begrippen die in één adem met de gemeente Zundert worden genoemd. Er is echter méér dat de identiteit van Zundert bepaalt.

Alleen is daar niet altijd eenvoudig de vinger op te leggen, zo maakte een plaatselijke makelaar nog niet zo lang geleden duidelijk aan wethouder Piet Utens. Tijd dus om dat voor eens en altijd helder te krijgen.

Identiteit

Die taak is weggelegd voor Xander Koppelmans van Studio PHGR uit Goes en Jan Kooren van Jan Kooren Concept uit Kortgene. Het duo bracht eerder al de DNA’s van de gemeenten Sluis, Vlissingen, Goes, Veere en de Utrechtse Heuvelrug in kaart en gaat nu dus aan de slag met het bepalen van de identiteit van Zundert.

"Om jezelf voor te stellen, moet je goed weten wie je bent", aldus Koppelmans. "Citymarketing gaat over uitleggen en oprecht claimen wie je bent. Identiteit heeft ook met grondslag en houding te maken."

Goed weten wat de eigen identiteit behelst is ook gespiegeld bijna aan de zelfstandigheid van de gemeente Zundert, zo stelt burgemeester Leny Poppe-de Looff.

"Als je de regie wilt houden, moet je ook weten over wie je het hebt. Het DNA-onderzoek past bovendien goed bij het huidige traject van de gemeentelijke doorontwikkeling."

Boek

Het traject om het DNA vast te stellen omvat workshops met inwoners en het college van burgemeester en wethouders, veldonderzoek, interviews met betrokken inwoners en deskresearch.

Nog voor de zomer moet het onderzoek - waarvoor een bedrag van 20.000 euro plus ambtelijke ondersteuning is gereserveerd - klaar zijn.

Het DNA kan volgens Xander Koppelmans in een boek worden gegoten, zoals dat ook bij andere gemeenten is gedaan, maar wellicht ook voor een app of website worden gebruikt.