In de Korte Brugstraat in Etten-Leur Noord is een begin gemaakt met de de riolerings- en inrichtingswerkzaamheden. Dat is wat later gebeurd dan gepland vanwege de lage temperaturen. 

Het werkgebied betreft de gehele Korte Brugstraat, tussen de Plantijnlaan en het kruispunt Geerkade/Van Bergenplein. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving beter bereikbaar blijft en de overlast beperkt wordt.

Als alles volgens plan verloopt is het werk voor Kerstmis van dit jaar afgerond, maar ook dat is vanzelfsprekend afhankelijk van de weersomstandigheden. Met een omleidingsroute wordt het verkeer gewezen op de afsluiting.