Vrijdag proostte burgemeester Poppe-de Looff met inwoners, verenigingen en bedrijven op het nieuwe jaar tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zundert. 

Zij wenste alle aanwezigen "een jaar van hoop, daadkracht, vertrouwen en samenwerking." Tijdens haar nieuwjaarstoespraak liet de burgemeester weten dat veiligheid bovenaan de agenda van de gemeente Zundert staat.

"Binnen de samenwerking met politie en justitie doen we er alles aan om criminaliteit buiten de deur te houden." Een ander belangrijk bestuurlijk onderwerp voor 2017 is het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Zundert.

Dit wil de gemeente bereiken door de samenwerking met regiogemeenten op alle niveaus te intensiveren. Volgens burgemeester Poppe-de Looff is 'de schaal van Zundert' optimaal voor de betrokkenheid van de bevolking met het lokale bestuur en vice versa.

Sterke uitstraling

Dat komt onder andere tot uiting in de dorpsraden die onze gemeente al vele jaren rijk is. Inmiddels is er ook in Klein Zundert een dorpsraad opgericht en staat de dorpsraad in Rijsbergen in de startblokken.”

Bij dit alles vindt de burgemeester een sterke uitstraling van groot belang. Met de drie iconen Bloemencorso, Van Gogh en de boomteeltregio staat Zundert al (inter)nationaal op de kaart.

Het komende jaar buigt de gemeente zich, samen met het bedrijfsleven en het Platform Recreatie en Toerisme (PRET), over de vraag hoe zij Zundert nog beter op de kaart kan zetten. "Zundert mag er zijn, en dat mogen we uitdragen!"