Op maandag 9 januari start de gemeente Zundert met het bouwrijp maken van bedrijventerrein Molenzicht. Het terrein wordt voorzien van riolering, asfaltverharding en openbare verlichting. De kavels worden klaar gemaakt voor bebouwing. 

Ten behoeve van de werkzaamheden en de veiligheid kunnen de parkeerplaatsen langs de Kringgreppel, de parallelweg, gedurende de werkzaamheden niet gebruikt kunnen worden. Het Mencia College blijft gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein duurt tot en met 17 maart. Aansluitend hebben de nutsbedrijven nog enkele weken nodig om het ondergrondse netwerk aan te leggen. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.