Havenschap Moerdijk is met ingang van 1 januari 2017 verder gegaan als bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. De haven wil hiermee haar concurrentiepositie versterken. 

Het nieuwe Havenbedrijf Moerdijk NV staat op meer afstand van overheden waardoor zij bedrijfsmatiger en slagvaardiger kan opereren en samenwerken met anderen. Bovendien zal een commerciëler havenbedrijf eenvoudiger (internationale) bedrijven en goederenstromen binnenhalen. Door uitgifte van aandelen kan meer vermogen worden aangetrokken.

Het havenbedrijf wil zich door groei van omvang en toegevoegde waarde ontwikkelen tot hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta, een belangrijk havengebied voor Noord-Europa.

CEO

Gemeente en provincie zijn de enige aandeelhouder van het havenbedrijf. Zij houden samen altijd een meerderheidsaandeel, ook als een derde aandeelhouder toetreedt. De huidige directeur van het havenschap, Ferdinand van den Oever, is benoemd tot CEO van het havenbedrijf Moerdijk.

Er is een Raad van Commissarissen benoemd, bestaande uit Peter van Laarhoven (voorzitter) en de leden Jan van der Eijk en Marjolein Jansen. Directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders werken aan een economisch krachtige haven in balans met belangen van omwonenden, natuur en milieu.

De haven van Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederlanden en telt 420 bedrijven in onder andere chemie en logistiek, die direct en indirect werk bieden aan 17.000 mensen.