In opdracht van de gemeente Etten-Leur is een aannemer aan de Parklaan gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van zwembad de Banakker en cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. 

De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van het gebied waar de twee gebouwen komen te staan. 

Het bouwrijp maken omvat onder andere het weghalen van groen en bestrating. Verder worden oude leidingen uit de grond gehaald en een nieuwe hoofdriolering aangelegd. Ook wordt een bouwweg gerealiseerd en een waterloop voor de tijdelijke berging en de afvoer van het regenwater.

"Het gebied wordt kaal, omdat we nu eerst bijna al het groen weghalen", zegt de gemeente Etten-Leur in een verklaring. Tussentijds zijn enkele parkeerplaatsen in de Bernard van Meursstraat tijdelijk niet te gebruiken.

Slopen

Onderdeel van de werkzaamheden is tevens het slopen van de buitenbaden en de kleedgebouwen van het oude zwembad. Dit kan volgens de gemeente geluidsoverlast opleveren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer die sloop gaat plaatsvinden. Rondom het gehele terrein wordt een hekwerk geplaatst als de rooi- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd zijn.

Het ligt in de bedoeling in april 2017 te beginnen met de bouw van het nieuwe zwembad. Onlangs is door de gemeente het informatiebord langs de Parklaan over zwembad De Banakker en cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer al aangepast en aangevuld met impressies van de te realiseren gebouwen.

Ontwerp

De verwachting is dat het nieuwe zwembad in de zomer van 2018 zijn deuren kan openen. Nadat binnenkort het definitieve ontwerp van de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer bekend is, vindt omstreeks maart 2017 de aanbesteding plaats voor de aannemer die het gebouw aan de Parklaan weg wil zetten.

De start van het cultuurcentrum is gepland in het voorjaar van 2018 en de opening in het najaar van 2019.