Net iets meer dan een jaar geleden ging in Zundert officieel de Kledingbank Zundert van start.

'Samen voor Zundert', zo werd het initiatief gedoopt. Van de vooraf in kaart gebrachte doelgroep weet tot nu toe ongeveer een derde de Kledingbank Zundert te vinden.

"De schroom om hier te komen is bij veel mensen jammer genoeg nog altijd heel hoog", aldus Leshley Konings, directeur van initiatiefnemer Stichting Welzijn Zundert (SWZ).

Pakweg zeventig gezinnen, zo’n 270 personen, maakten het voorbije jaar gebruik van de Kledingbank Zundert.
Dat is ongeveer een derde van de doelgroep – personen met een uitkering, mensen ‘uit zicht’, ouderen boven de pensioengerechtigde leeftijd – die in 2014 door SWZ in kaart werd gebracht na inventarisatie bij maatschappelijke partners.

Het aantal personen dat gebruik zou kunnen maken van de Kledingbank Zundert werd toen geraamd op 678.

Schroom

Leshley Konings noemt het aantal huidige 'klanten' van de Kledingbank Zundert "niet slecht", al kan en moet het volgens hem nog veel beter. "We moeten meer bekendheid krijgen. Ouderen worden niet doorverwezen, of kennen de Kledingbank Zundert niet."

"Terwijl we eigenlijk toch gewoon een winkel zijn waar mensen in alle rust kleding kunnen uitzoeken. We zitten hier op een prima locatie en uit het zicht. Het is laagdrempelig. Mensen moeten zich niet bezwaard voelen. Er is geen controlesysteem waarbij je eerst je hele hebben en houden op tafel moet leggen."

"Onze klanten hebben elders al zo vaak uitleg over hun situatie moeten geven. Of je nu een uitkering hebt of in een traject van schuldsanering zit, je zit al in de misère. Wij zijn er juist om te helpen. De schroom om hier te komen is bij veel mensen jammer genoeg nog altijd heel hoog. Mensen gaan bovendien veelal tot de laatste grens voordat ze zelf om hulp vragen."

Vangnet

Wethouder Jan Aarts erkent het probleem. "Aan de ene kant is dat wat we van mensen willen: probeer problemen eerst op te lossen via het eigen sociale netwerk. De associatie met de Kledingbank zit nu nog te veel in de hoek van associatie met de Voedselbank of armoedebeleid."

"Soms heb je echter gewoon een vangnet nodig. Bij de één is dat schuldhulpverlening, terwijl de ander een beroep moet doen op de Stichting Leergeld. Als het gaat om maatschappelijke participatie past de Kledingbank Zundert in dit rijtje. We willen de positie van SWZ als lookaal aanspreekpunt dan ook versterken."

Vrijwilligers

Volgens Leshley Konings heeft de komst van de Kledingbank Zundert ook onvermoede positieve effecten teweeggebracht. Een deel van de bij de Kledingbank Zundert werkzame vrijwilligers kan zelf ook tot de doelgroep worden gerekend, maar juist hun vrijwilligerswerk draagt er aan bij dat zij voelen dat ze weer meetellen.

"Bulgaarse vrijwilligers en statushouders leren hier bijvoorbeeld niet alleen de Nederlandse taal, ze bouwen ook een sociaal netwerk op. Onze autochtone en allochtone vrijwilligers koken nu zelfs al voor elkaar. Daar word ik warm van. Je hebt niet langer te maken met twee aparte werelden."

"Mensen moeten hun eigenwaarde behouden. Als je in de shit zit, ben je daar meestal al veel van kwijt. Als je gevoel van eigenwaarde echter stijgt, krijg je ook je leven weer beter op de rails. Alles draait om respect en eigenwaarde."