Terrassen in de gemeente Moerdijk mogen straks, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, het hele jaar blijven staan.

Dat stelt het college voor in een concept-terrassenbeleid, dat ter inzage is gelegd. Voorwaarde is wel dat het bestemmingsplan daar ruimte voor biedt. 

Met deze regels willen burgemeester en wethouders nog meer duidelijkheid en gelijkheid voor alle betrokken partijen (horeca, direct omwonenden en weggebruikers) creëren. In het oorspronkelijke beleid wordt bijvoorbeeld nog onderscheid gemaakt tussen een tijdelijk en een permanent terras. Dit zorgt nu voor ongelijkheid qua mogelijkheden tussen de verschillende horeca.

Het exploiteren van een terras tijdens de wintermaanden behoort ook tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dan wel dat de ondernemer het terrasmeubilair alleen mag neerzetten als het ook echt wordt gebruikt. Is dat niet het geval, dan moet het meubilair worden opgeslagen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat ondernemers de openbare ruimte puur gebruiken als opslag.

Type

Ook wil het college twee type terrassen introduceren: een gevelterras en een terras dat op afstand staat van een horecagelegenheid, een zogeheten eilandterras. Afhankelijk van de openbare ruimte is het dan toegestaan om beide type terrassen neer te zetten.

Systeem

Voor Willemstad wil het college een systeem hanteren waarin het geldende bestemmingsplan bepaalt of er wel of geen terras komt. Zo kan ook beter worden ingespeeld op nieuwe horecavestigingen. In de praktijk blijft het mogelijk om aan de zijkanten van het middenpad in de Voorstraat een terras te voeren en blijft het midden vrij voor voetgangers. In de loop van 2017 wordt gestart met het nieuwe bestemmingsplan voor Willemstad; uitgangspunt hierbij is dat er geen nieuwe terrassen bijkomen.