Eerder geld voor landschapsplan rond windpark

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk vraagt de gemeenteraad om het bedrag voor de uitvoering van het landschapsplan rond windpark Oud-Dintel in Heijningen voor te schieten. 

Op 5 november werd het windpark officieel geopend. Hiermee is het project nog niet afgerond, want er moet nog worden gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing, zoals was afgesproken met de buurtbewoners.

Samen met de buurtbewoners, het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk is hiervoor een plan gemaakt. Gezamenlijk dragen zij de totale kosten, dat in totaal 1.126.000 euro bedraagt.

Te lang

Volgens afspraak draagt de ontwikkelaar van het windpark 326.000 euro af aan de gemeente Moerdijk, die dit geld gebruikt als bijdrage aan de uitvoering van het landschapsplan. Dit bedrag komt echter pas over vijf jaar beschikbaar.

Omdat het college dit te lang vindt duren voor de buurtbewoners, wordt de gemeenteraad voorgesteld om dit bedrag voor te schieten. Hierdoor kan de uitvoering sneller van start gaan.

NUwerk

Tip de redactie