Noodlijdend Van GoghHuis in Zundert heeft acute hulp nodig

Een speciale taskforce is aan de slag met een reddingsplan voor het in financiële nood verkerende Van GoghHuis in Zundert. Volgens Ron Dirven directeur-conservator van het Van GoghHuis, is acute hulp van levensbelang.

Vóór 1 januari valt de beslissing over het wel of niet sluiten van het Van GoghHuis.

Subsidie

Het Van GoghHuis in Zundert is financieel gezien in zwaar weer terechtgekomen nadat de Adviescommissie Kunsten afgelopen maand zijn aanvraag voor een provinciale meerjarensubsidie af wees.

Door het mislopen van de aangevraagde subsidie van 320.000 euro voor de komende vier jaar ziet het Van GoghHuis zich in zijn voortbestaan bedreigd.

Visit Brabant

Saillant detail: vorige week kondigde de Provincie Noord-Brabant aan een subsidie van 750.500 euro (250.500 euro voor het lopende jaar, 500.000 euro voor 2017) uit te trekken om aan de slag te gaan met de promotie van (de beleving rond) Van Gogh.

Dat wordt gedaan door Visit Brabant, in nauwe samenwerking met Van GoghBrabant. Dat betekent echter niet dat het Van GoghHuis hiermee automatisch uit de problemen is.

Tegenstrijdig

Ron Dirven: "Het is allemaal heel tegenstrijdig. Een Provinciale Staten-lid van het CDA heeft de Provincie Noord-Brabant inmiddels ook al vragen gesteld." 

"Hoe kan het dat er 7,5 ton naar Visit Brabant gaat om Van Gogh te promoten en dat tegelijkertijd het Van GoghHuis dreigt te verzuipen? Nota bene een van de pijlers en oprichter van Van Gogh Brabant!" 

Noodoplossing

Volgens Ron Dirven moet er hoe dan ook snel een noodoplossing komen. "Dat besef is er ook", zegt hij. "Zelf denk ik hierbij aan een gezamenlijke oplossing van de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Zundert, het Van GoghHuis en Van Gogh Brabant."

"Er moeten middelen komen om in ieder geval komend jaar door te kunnen gaan. Vervolgens moeten we toe naar een structurele exploitatie. Ook op de lange termijn moeten we naar de toekomst kijken. Waar een wil is, is een weg."

Taskforce

Daarbij lijkt in ieder geval een belangrijke rol weggelegd voor de in allerijl in het leven geroepen taskforce waarin afvaardigingen van de Gemeente Zundert en het Van GoghHuis zelf zijn opgenomen.

De taskforce hoopt onder andere verbinding te kunnen leggen met Visit Brabant.

NUwerk

Tip de redactie