De gemeente Zundert zet in 2017 in op het realiseren van een fietsstraat in de Molenstraat in Zundert. Dit is een weg die is ingericht als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan. 

Deze maatregel maakt onderdeel uit van het regionale uitvoeringsprogramma van de Regio West-Brabant in 2017. In totaal wordt er voor tien miljoen euro op lokaal niveau aan de weg gewerkt.

Samenwerking

De kosten voor alle maatregelen bedragen samen tien miljoen euro. De provincie Noord-Brabant stelt hiervoor 5,3 miljoen euro in het vooruitzicht.

De achttien gemeenten in West-Brabant werken intensief samen op het gebied van verkeer en vervoer. Op deze manier dragen zij bij aan een verkeersveilige en bereikbare regio.

Uitvoeringsprogramma

De wethouders van Mobiliteit stellen het uitvoeringsprogramma samen op met Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant.

Het gehele verkeersprogramma telt 56 projecten. 37 daarvan zijn gericht op het verbeteren van het wegennet. Achttien plannen moeten het gedrag van weggebruikers verbeteren.