De CDA-fractie in Etten-Leur bij monde van raadslid Richard Weijers is benieuwd wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen bij Novadic-Kentron daar waar het de verslavingsproblematiek in Etten-Leur betreft.

Donderdag maakte Novadic-Kentron bekend haar personeelsbestand met ongeveer 50 fte’s in te krimpen. Net als veel andere zorginstellingen bevindt Novadic-Kentron zich in zwaar weer.

Naast inkrimping van het personeelsbestand is een andere voorgestelde bezuinigingsmaatregel om verslaafden minder vaak op te nemen in een kliniek en meer thuis te verzorgen. Als voorbeeld wordt genoemd detoxeren, ofwel het ontgiften van verslaafden.

GHB

Volgens Richard Weijers maakt de gemeente Etten-Leur op een aantal beleidsterreinen gebruik van de diensten van Novadic-Kentron. Richard Weijers meent dat de aangekondigde bezuinigingen van grote invloed kunnen zijn op Etten-Leur, ook al omdat de regio Etten-Leur één van de vier grote GHB-brandhaarden in Nederland is.