De op 1 januari 2016 tot professor benoemde Etten-Leurse Conny Rijken hield 18 november jongstleden haar oratie met als titel ‘Victimisation through migration’. De benoeming volgde op haar werkzaamheden als docent aan de Tilburg University en de vele onderzoeken die zij deed naar mensenhandel, migratie en de trauma’s die daarmee gepaard gaan.

Rijken startte in 1998 fulltime met haar promotieonderzoek naar de aanpak van mensenhandel. Dat gebeurde onder supervisie van Ernst Hirsch Ballin, rechtsgeleerde en oud minister van justitie, en Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. In 2003 promoveerde Rijken en werd doctor in de rechten.

Naast haar werkzaamheden als docent bij de vakgroep Europees en internationaal recht deed zij, aan mensenhandel gerelateerde, onderzoeken in verschillende gebieden. Een daarvan was haar onderzoek naar mensenhandel in de Sinaï woestijn, samen met de Zweedse mensenrechtenactivist Meron Estefanos en Mirjam van Reisen, eveneens verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Migratie

Een van haar volgende studies concentreert zich op de link tussen migratie, mensenhandel en mensensmokkel. Ze wil onderzoeken hoe de migratieroutes zijn van mensen die noodgedwongen op de vlucht slaan, en hoe zij op die weg slachtoffer worden van mensenhandel en -smokkel. De aandacht ligt hierbij op routes vanuit Nigeria, Eritrea en Syrië naar West-Europa.