De gemeente Moerdijk gaat de mening van de inwoners van Klundert en Noordschans peilen over de hoogte van de windmolens op industrieterrein Moerdijk.

Er ligt een plan voor zeven windmolens op het industrieterrein Moerdijk, waarvan vijf langs de Westelijke Randweg en twee verder naar het oosten langs de Zuidelijke Randweg.

Alle kiesgerechtigde inwoners van Klundert en Noordschans hebben een brief van het gemeentebestuur gekregen. Ze wil graag horen waar de voorkeur naar uitgaat: lagere molens van 150 meter tiphoogte die minder opbrengen, of naar hogere molens van 180 meter tiphoogte die meer opbrengen.

De inwoners kunnen verder aangeven of zij tegen windmolens op het industrieterrein zijn, dat zij geen voorkeur hebben voor de hoogte of dat zij wellicht zelf nog een andere variant voorstaan.

Informatieavond

Op 6 december organiseert de gemeente Moerdijk een informatie- en inloopavond in de Niervaert in Klundert van 19.30 tot 21.30 uur. Op deze avond wordt informatie gegeven over de windmolens en de keuzes die voorliggen.

Daarnaast is het voor inwoners mogelijk tijdens deze avond technische ondersteuning te krijgen bij het invullen van de enquête.

De gemeente wil de enquête gebruiken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan van het windpark in de raadsvergadering van 12 januari 2017.