In een brief aan het college van burgemeester en wethouders plaatst de fractie van Ons Etten-Leur vraagtekens bij de veiligheid van kinderdagverblijven in Etten-Leur. 

Volgens de fractie dient door de gemeente Etten-Leur jaarlijks opdracht gegeven te worden aan de GGD om kinderdagverblijven te controleren op kwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid en veiligheid is daar een onderdeel van.

Het Landelijk Register Kinderopvang bevat alle GGD-inspectierapporten van de kinderdagverblijven in Etten-Leur. "Wij hebben deze bekeken voor de periode van 2011 tot 2016", stellen Denise Sellier en Lia Boeren namens Ons Etten-Leur. "Daaruit blijkt dat het onderdeel veiligheid onvoldoende of niet wordt gecontroleerd. Dat gebeurt vrijwel alleen nog op Verklaring omtrent Goed gedrag, Diplomering en Vroegtijdige Voorschoolse Educatie certificering. Veiligheid blijkt een ondergeschoven kind te zijn."

Opstartfase

Volgens de fractie blijken kinderdagverblijven veelal alleen in de opstartfase of na een verhuizing voor een periode gedurende twee jaar te worden gecontroleerd. "Daarna niet of onvoldoende meer."

Uit het onderzoek van Ons Etten-Leur zou blijken dat slechts drie van de in totaal 16 kinderdagverblijflocaties in de gemeente de laatste vijf jaar structureel jaarlijks gecontroleerd zijn. "Hiermee rijst bij ons de vraag: waarom drie en de rest niet?", aldus Sellier en Boeren.