De vogelgriep grijpt om zich heen, de eerste Nederlandse bedrijven zijn geruimd door het besmettelijke virus. Ook bij het Vogelrevalidatiecentrum (VRC) in Zundert zijn ze op hun hoede, 

Daar zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen om zich te weren tegen de gevaarlijke ziekte.De grootste verandering is dat mensen niet meer met het dier het terrein op mogen.

Wanneer iemand gewonde of zieke dieren komt brengen, moeten ze deze nu in de vogelkist plaatsen. Dat is een gebouwtje met allemaal luikjes erin. 

Check

"Het is een beetje vergelijkbaar met een vondelingenluikje, maar in dit geval gaat het om gekwetste dieren", legt beheerder Diwi Zagers-Nieboer uit. Normaal wordt dit gebouw als nachtopvang gebruikt.

"Een van onze medewerkers checkt dan in de vogelkist wat voor dier erin zit en of het dier misschien vogelgriep heeft", voegt ze toe.

Maatregelen

"Verder moeten alle vrijwilligers die binnenkomen door een ontsmettingsbak lopen, zodat het risico nog meer wordt verkleind. Dit moeten ze ook doen wanneer ze in en uit de vogelkist gaan."

"Hiernaast hebben we ook de dieren van de vijvers gevangen en in grotendeels afgedekte volières gezet, zodat ze niet in aanraking komen met eventueel besmette wilde dieren", aldus Zagers-Nieboer.