Om inwoners van Etten-Leur attent te maken op de mogelijkheden hun afval nog beter te scheiden, worden containers voor restafval gedurende een drietal weken gecontroleerd door zogenaamde voorlopers. Vinden zij spullen die er niet in thuishoren, dan treft de bewoner een label met tips aan. 

De gemeente Etten-Leur is dit pilotproject gestart om een nog duidelijker beeld te krijgen van wat er in de kliko’s voor restafval wordt gedeponeerd. De eerste controleronde vond plaats zonder communicatie. Nu in de tweede week vindt die wel plaats door middel van het label ‘Wat heb ik nu aan mijn kliko hangen’.

Sebastiaan Gums, de projectleider, gaat 's morgens om half zes met zijn vier medewerkers op pad om de vrachtwagens van de ophaaldienst voor te zijn. De medewerkers voeren een visuele controle uit waarbij gelet wordt op inhoud, vullingsgraad en de staat van de container. De gegevens worden verzameld en uiteindelijk in een rapport aangeboden aan verantwoordelijk wethouder Jan van Hal.

Doel

Het doel van de rapportage is om te bekijken hoe er nog duidelijker voorlichting gegeven kan worden, om zodoende een nog betere afvalscheiding te krijgen. Het vreemdste dat een van de medewerkers aantrof bij controle was een container volledig gevuld met lege bierblikjes.