Bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, KVO-B, behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. 

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken.

In Etten-Leur gaat het om partijen als de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV) en ondernemersvereniging Industriële Kring Etten-Leur (IKE). Afspraken leiden tot een veiligere omgeving met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade, waar iedereen van mee profiteert.

Bijeenkomsten

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken.

Daarbij valt te denken aan het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’; beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging; het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s enzovoorts en investeringen in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld groenvoorziening en straatverlichting.