Het doorgaan van Corso Zundert komt sterk onder druk te staan zonder de aanwezigheid van een onafhankelijke adviescommissie veiligheid. Dat meldt de Raad van Buurtschappen.

Volgens het bestuursorgaan waarin alle twintig aan het Zundertse Bloemencorso deelnemende buurtschappen vertegenwoordigd zijn, is ten aanzien van de commissie in de afgelopen periode een negatieve sfeer ontstaan.

Leden van deze adviserende commissie voelen zich persoonlijk aangekeken op bestuursbesluiten, zoals het aldan niet meerijden van een creatie tijdens de voorbije editie van het corso in september van dit jaar..

Onacceptabel

De twintig buurtschappen en de Stichting Bloemencorso Zundert (SBZ) vinden het onacceptabel dat commissieleden voor deze en eerdere beslissingen verantwoordelijk worden gehouden.

Besluiten over deelname aan de optocht worden nooit door de Commissie Veiligheid genomen, maar altijd door de organisatie van het evenement of, in geval van calamiteiten, de overheid. De buurtschappen benadrukken dat er voor honderd procent vertrouwen is in de deskundigheid van de Commissie Veiligheid.

Belangeloos

"Deze mensen zetten zich al jaren belangeloos in om de veiligheid van ons evenement naar een hoger plan te tillen", stelt de Raad van Buurtschappen. "Het is verwerpelijk om te horen dat zij daarop aangekeken worden."

"Veiligheid is een groot goed, de commissie verdient waardering voor hun niet aflatende inzet en de wijze waarop ze met weerstand zijn omgegaan."

Veiligheid waarborgen

Voor de voorzitter van de Commissie Veiligheid waren de recente verwijten die aan hem en de
commissie werden gericht aanleiding om zijn taak neer te leggen.

Meer leden hebben hem inmiddels gevolgd of beraden zich ondertussen over hun toekomst in de commissie.