De Stichting Lichtjesavond organiseert op zondag 11 december vanaf 17.00 uur voor de zesde keer een herdenkingsavond voor nabestaanden van overledenen op het terrein van de Algemene Begraafplaats aan de Zundertseweg in Etten-Leur. 

De stichting stelt belangstellenden deze avond in de gelegenheid om op respectvolle wijze een dierbare te gedenken door te luisteren naar muziek van toen en nu. "Verdriet in de donkere dagen van december proberen wij te verlichten door gezamenlijk stil te staan bij het gemis van een geliefde. Door er over te praten en van lotgenoten te ervaren hoe zij zich er doorheen slaan", aldus het bestuur van de stichting.

Dat bestuur bestaat uit Jan Reedijk, Ruud de Wit, Netty Mathijssen en Charlotte de Wit. "De afgelopen jaren hebben we steeds vaker ervaren dat de aanwezigen elkaar opzoeken en samen stilstaan bij het leven en sterven van een dierbare. Samen praten en samen delen, dat maakt het verschil. Je voelt je begrepen door te beseffen dat je niet alleen staat en dat je al je verdriet kunt delen met veel lotgenoten."

Artiesten

De Lichtjesavond heeft geen vast omlijnd programma. Mensen zijn welkom vanaf 17.00 uur en om 20.00 uur wordt de avond weer afgesloten. Beurtelings treden een aantal lokale artiesten op. In willekeurige volgorde gaat het om Siem van Baal, Cabaret van Zolder en Toine Nooijens. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.