Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) luidt de noodklok. Als er op korte termijn niets wordt gedaan aan de onderwijslocaties, ziet SPOZ zich genoodzaakt om één van de drie basisscholen in Zundert en Klein-Zundert te sluiten. 

"Mogelijk al met ingang van 1 augustus 2017", dreigen SPOZ en de directies en medezeggenschapsraden van basisscholen Zonnebloem, St. Anna en St. Antonius. 

In een brief aan alle gemeenteraadsfracties laat de SPOZ weten dat de huidige toestand uiterst penibel is. Het in stand houden van de huidige drie basisscholen is voor de Zundertse onderwijsstichting 'een onmogelijke opgave' geworden. Het aantal scholieren neemt de laatste jaren rap af, waardoor negen schoollokalen leegstaan. Daarnaast verkeren de gebouwen in verouderde staat.

"Door de kosten voor leegstand en de hoge kosten voor buitenonderhoud wordt geld gebruikt dat bedoeld is voor het geven van onderwijs. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, en daarmee van de leerlingen, onze kinderen in de gemeente." Deze situatie kost de SPOZ ongeveer een ton per jaar.

Kwaliteit onderwijs

De afgelopen tijd hebben vertegenwoordigers van SPOZ vergeefs geprobeerd om met de Zundertse politiek in gesprek te komen. "Helaas is het ons niet gelukt meer dan twee partijen bereid te vinden het gesprek aan te gaan", meldt de SPOZ. De stichting geeft er de voorkeur aan om de drie scholen in Zundert en Klein Zundert uiteindelijk samen te brengen in één gebouw.

Op deze manier zou de kwaliteit van het onderwijs kunnen worden gewaarborgd. Ook past het totale aantal leerlingen van 600 tot 650 volgens de onderwijskoepel goed in één schoolgebouw. Zo kan de kleinschaligheid in groepen worden behouden en hoeven niet noodgedwongen combinatiegroepen te worden gevormd.

De SPOZ doet een beroep op de Zundertse fracties om ‘niet ten koste van alles’ vast te willen houden aan hoe het altijd was. "Laten we samen met ons kijken hoe we een moderne onderwijslocatie kunnen creëren voor de toekomst en de best mogelijke kansen voor ons jeugd, waar we met elkaar nog vele jaren trots op kunnen zijn." De stichting reikt de hand naar de raad en hoopt op korte termijn met alle fracties in overleg te treden.