In de gemeente Moerdijk is de elfde ronde van het project Samen is Wijs van start gegaan. Samen is Wijs is een initiatief waarbij de gemeente het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van ouderen probeert te bevorderen. 

Dit keer hebben alle mensen die in deze periode 75 jaar of 83 jaar worden een brief ontvangen inclusief antwoordstrook met het aanbod voor een huisbezoek. Ook mensen van 55 jaar of ouder die kortgeleden hun partner hebben verloren, wordt aangeboden om gebruik te maken van een huisbezoek. Veel ouderen hebben hier de afgelopen jaren positief op gereageerd.

Dit jaar waren dat er 115, waarvan 43 ouderen die dit jaar 83 jaar worden en 36 die onlangs hun partner zijn verloren. Alle ouderen worden bezocht of dat gaat nog gebeuren. Uit de respons en de evaluatie blijkt dat er een grote behoefte blijft bestaan aan huisbezoeken.

Daarom wordt het project structureel ingezet en is het een goed voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak doeltreffend werkt.

Signaleren

Het project Samen is Wijs wordt uitgevoerd met de inzet van vijftien vrijwilligers vanuit de Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM). De vrijwilligers signaleren bij de kwetsbare, groeiende groep Moerdijkers, of ze het nog op eigen kracht kunnen redden. Blijkt dat dit niet meer het geval is, dan verwijzen de vrijwilligers hen door naar de juiste instanties.