Afscheid schoolgebouw Sint Bavo nadert met rasse schreden

Het is aftellen geblazen voor iedereen die ‘iets’ heeft met de Sint Bavoschool in Rijsbergen. De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting aan de Nieuwe Akker komt steeds dichterbij.

Dat geldt ook voor de sloop van het vertrouwde gebouw aan de Sint Bavostraat. Komende zaterdag kan tijdens de open middag en de reünie ’s avonds al voorzichtig afscheid worden genomen.

Op het terrein aan de Nieuwe Akker staan de units van de tijdelijke huisvesting, waar de scholieren straks hun lessen volgen, al in strakke rijen opgesteld. Momenteel wordt hard gewerkt aan het voltooien van de bestrating. 

Verhuizing

De opleveringsdatum nadert dan ook met rasse schreden, net als het moment van de daadwerkelijke verhuizing. Eind november moet alles klaar zijn.

Op 5 december wordt in het huidige gebouw nog het Sinterklaasfeest gevierd met de kinderen. Hierna begint de verhuizing van de inventaris. Op maandag 12 december starten alle leerlingen hun eerste schooldag op de nieuwe locatie.

Op schema

"Inmiddels zijn de nodige spullen al ingepakt", vertelt schooldirecteur Willem Melis. "Momenteel echter zijn we vooral bezig met het afscheid. Voor wat betreft de open middag en de reünie liggen we keurig op schema." 

"Komende zaterdagmiddag kan iedereen die dat wil nog één keer door de school lopen om afscheid te nemen en herinneringen op te halen." 

Reünie

Dat laatste zal ook het geval zijn tijdens de reünie in de avonduren, waarvoor zich inmiddels al ruim 500 personen hebben aangemeld.

"We verwachten ’s avonds ook nog bezoekers die zich niet vooraf hebben opgegeven", zegt de schooldirecteur. "Iedereen is dan ook welkom. Dat geldt eveneens voor voormalige leerlingen van de voormalige meisjesschool Sint Anna die hiervoor op deze plek stond."

Tip de redactie