Plannen voor hondenopvang aan Steiledijk Fijnaart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk is in principe bereid om medewerking te verlenen aan de vestiging van een kleinschalige opvang voor honden op het adres Steiledijk 3 in Fijnaart. 

De initiatiefnemer wil de hondenopvang realiseren naast de bestaande caravanstelling op het perceel. Het is de bedoeling hierin zowel dag- als vakantieopvang te laten plaatsvinden voor maximaal vijftien honden.

Snuffelbos

Door een speelweide met snuffelbos te realiseren waarop de honden uitgelaten worden, wordt een groene buffer gerealiseerd tussen de locatie en omliggende woningen aan de overzijde van de Dintel.

Deze groene buffer vormt tevens een deel van de invulling van de vereiste landschappelijke kwaliteitsverbetering. In de op te stellen ruimtelijke onderbouwing wordt de exacte invulling van de weide en snuffelbos en de effecten voor omwonenden, met name het geluidsaspect, verder uitgewerkt.

Tip de redactie