Fase twee waterberging sportpark Fijnaart gestart

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de waterberging Sportpark in Fijnaart zijn van start gegaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind januari 2017 klaar. 

In Fijnaart is bij veel neerslag sprake van wateroverlast. Bewoners, gemeente en waterschap hebben binnen het project ‘Samen op weg naar een waterproof Fijnaart’ extra maatregelen afgesproken om de wateroverlast voor de toekomst verder te verminderen.

Het afgelopen jaar deelden inwoners en agrariërs hun ervaringen met het waterschap en de gemeente. Zo ontstond een beter beeld van de situatie en werden er samen extra maatregelen bedacht.

In 2014 is fase 1 van het project waterberging Sportpark Fijnaart uitgevoerd. Nu het bestemmingsplan rondom het sportpark definitief is vastgesteld en vragen van de omgeving zijn beantwoord, kan gestart worden met de volgende fase.

Deze werkzaamheden bestaan uit het verbreden en verdiepen van de bestaande watergangen. Met deze maatregel kan er bij extreme regenval nog meer overtollig water tijdelijk worden opgevangen. Gemeente en waterschap willen de berging zo optimaal mogelijk inzetten.

NUwerk

Tip de redactie