Bewoners De Berk op de bres voor behoud buslijn 115

Met maar liefst 546 verzamelde handtekeningen maken buurtbewoners van de Zundertse wijk De Berk een vuist tegen de plannen om buslijn 115 straks niet meer door de Berkenring en Berkenlaan te laten rijden. In een aan het college verzonden brief slaken zij een noodkreet.

De inhoud van het Advies Exploitatieplan 2016 West Brabant baart bewoners van De Berk grote zorgen. Hierin wordt namelijk geadviseerd om een nieuwe route buiten het centrum om via de Veldstraat te laten rijden.

Op de nieuwe route moeten dan drie nieuwe halten komen. Nieuw eindpunt wordt De Ambachten met een keermogelijkheid voor de bus. De bus rijdt dan niet meer door de wijk De Berk en ook niet altijd meer van of naar Wernhout.

Reizigers van of naar De Berk moeten straks dan gebruikmaken van de halte Leeuwerikstraat of bij de nieuwe halte op de Veldstraat waar de bussen frequenter stoppen.

Isolement

Voor buurtbewoners van De Berk een waar schrikbeeld. Ouderen en gehandicapten, niet zelden slecht ter been, zijn op de haltes aan de Berkenring en de Berkenlaan aangewezen om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen, naar de huisarts of de bibliotheek te gaan, uitstapjes te maken en familie te bezoeken.

Het verdwijnen van de bushaltes kan ertoe leiden dat ouderen eerder in een isolement geraken. Ook hele groepen werkende mensen en schoolgaande jeugd zijn aangewezen op de huidige opstapplaatsen, zo maken de actievoerders in hun schrijven aan burgemeester en wethouders duidelijk.

Bewegen

De buurtbewoners wijzen het college er hierbij op dat het opheffen van de bestaande bushaltes – naar verluidt medio 2018 – bovendien niet strookt met de inhoud van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Zundert 2011-2020 met de geformuleerde ambitie van blijven bewegen, vertaald in het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van haar eigen inwoners en de vervoerbehoefte van de productie-, distributie- en (landbouw)bedrijven in de gemeente.

Zij vragen de Gemeente Zundert dan ook nadrukkelijk om met de belangen van de bewoners van De Berk rekening te houden en hen actief te betrekken bij verdere besluitvorming. "Het weghalen van de haltes in De Berk heeft enorme consequenties en geeft problemen", zo spreken zij hun vrees uit.

Tip de redactie