Aanleg detectiesysteem fiets- en voetgangersoversteek gestart

De gemeente Moerdijk heeft een begin gemaakt met de aanleg van een detectiesysteem bij de fiets- en voetgangersoversteek Lindonk/Suikerpad in Zevenbergen. 

Het ligt in de planning dat het systeem op donderdag 17 november in dienst wordt gesteld. 

Het Suikerpad is een belangrijke fietsroute voor de schoolgaande jeugd. Het doel van het detectiesysteem is het verkeer op de Lindonk te waarschuwen voor kruisende fietsers en voetgangers op het Suikerpad.

Er worden lampjes in de grond aangebracht en detectiecamera's opgehangen. Wanneer er fietsers en/of voetgangers de oversteek naderen, worden zij gedetecteerd en beginnen de lampjes te knipperen. De lampjes gaan, wanneer de passanten de oversteek gepasseerd hebben, weer uit.

Verkeersmaatregelen

Gedurende de werkzaamheden worden er verkeersmaatregelen getroffen en wordt het verkeer door verkeersregelaars geregeld. Tijdens het afstellen van het systeem op donderdag 17 november ondervindt het verkeer geen enkele hinder en zijn verkeersmaatregelen ook niet nodig.

De maatregel maakt onderdeel uit van het door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsprogramma 'Wegen buitengebied en schoolfietsroutes'.

Tip de redactie