Etten-Leur moet 33 statushouders huisvesten

De gemeente Etten-Leur moet op basis van de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders 33 asielzoekers met verblijfsvergunning huisvesten in het eerste halfjaar van 2017. In totaal moet de gemeente de komende acht maanden 53 statushouders opvangen.

Dit aantal bestaat uit de 33 nieuw aangewezen vergunninghouders en twintig van het afgelopen jaar. De gemeente heeft tot en met 30 juni 2017 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Etten-Leur moest op 1 januari 2016 nog onderdak vinden voor zeven statushouders en kreeg voor de eerste helft van 2016 nog een taakstelling vanuit het Rijk van vijftig opgelegd. De gemeente heeft voor vijftig van die 57 statushouders onderdak verzorgd, waardoor er op 1 juli 2016 nog zeven gehuisvest moesten worden.

Door een taakstelling van 58, kwam het totaal voor 2016 op 65. Op dit moment wachten er daarvan nog twintig op huisvesting. Mochten die twintig aan het einde van 2016 nog niet gehuisvest zijn, dan schuiven ze door naar de eerste helft van 2017.

Afname

Voor de eerste helft van 2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders in heel Nederland. Dat aantal is een stuk lager dan de tweede helft van 2016. Dit is onder meer het gevolg van de afname van de stroom vluchtelingen. Hierdoor komen er minder asielzoekers naar Nederland. Dit zorgt voor een afname van de behoefte aan huisvesting.

Voor de tweede helft van 2017 verwacht men naar schatting 19.000 vergunninghouders te moeten huisvesten. In de taakstelling voor de tweede helft van 2017 is geen rekening meer gehouden met de ontwikkeling zoals hierboven geschetst, waardoor dat aantal vooralsnog een stuk hoger uitvalt dan in de eerste helft van 2017.

Tip de redactie