Het aanbrengen van de tweede asfalt(dek)laag op het vernieuwde fietspad tussen de fietstunnel bij de Heggemus en de Oude Bredaseweg in Etten-Leur vindt plaats op een later tijdstip. Op maandag is de eerste asfaltlaag aangebracht. 

De tweede asfaltlaag kan op dit moment niet worden gelegd omdat het te koud is. Dit asfalt koelt nu te snel af tijdens de verwerking en daardoor wordt niet de gewenste kwaliteit bereikt.

Er worden tijdelijke maatregelen getroffen om het fietspad veilig en comfortabel te kunnen gebruiken, tot het moment dat het asfalt wel aangebracht kan worden.

De minimale buitentemperatuur voor het verwerken van deze laag is ongeveer 12 graden. Het fietspad is dan voor één dag weer even afgesloten en de fietsers worden die dag omgeleid.