Dit jaar bestaat de milieustraat aan de Verschuurweg in Etten-Leur vijf jaar. Reden om een feestje te vieren. 

Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot bezocht maandag samen met wethouder Jan van Hal de met vrolijke ballonnen en vlaggen versierde locatie om de medewerkers te feliciteren en te bedanken voor het werk dat zij doen om de bezoekers te helpen en de ‘straat’ er onberispelijk uit te laten zien. Een milieustraat met internationale allure.

Wil Welvaarts, opzichter Afvalbeheer, is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in Etten-Leur. "Voor ons is het feest", zegt hij. "Vijf jaar geleden hebben we deze milieustraat geopend en deze voldoet aan alle eisen die de provincie daaraan stelt."

Jaarbasis

Op jaarbasis ontvangt de milieustraat ruim 32.000 bezoekers. De hoeveelheid afval die door de inwoners van Etten-Leur in het jaar 2015 is aangeleverd is 5.578.227 kilo. "Dan hebben we het over alle stromen", legt Welvaarts uit. "Wij vinden het belangrijk dat alles gescheiden wordt gebracht zodat het afval apart verwerkt kan worden. Deze hoeveelheid is exclusief de hoeveelheid gemeentelijk afval zoals groen, puin, veegvuil, de inhoud van de afvalbakken en het zwerfafval."

Die hoeveelheden liegen er ook niet om. In 2015 ruimde de gemeente 229.000 kilo zwerfvuil op. Aan illegaal grof afval werd 56.000 kilo verzameld. De hoeveelheid puin die werd afgevoerd bedroeg 140.000 kilo en het veegvuil 586.000 kilo.