De gemeente Moerdijk laat binnenkort door handhavers controles uitvoeren op de in september als fietsstraat ingerichte Noordlangeweg in Willemstad. 

Een gedeelte van de weg, vanaf de Noordlangeweg met huisnummer 12 tot aan de kruising met de Oostmiddelweg, is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Om er voor te zorgen dat de weg uitsluitend als fietsstraat wordt gebruikt en dus niet door motorvoertuigen, gaan de handhavers in eerste instantie waarschuwingen uitdelen aan motorvoertuigen die oneigenlijk gebruik maken van de weg. Na een paar weken gaat de gemeente Moerdijk over tot het beboeten van overtreders.

Wethouder Thomas Zwiers zegt dat het doel is om de veiligheid voor fietsers op de Noordlangeweg te verbeteren. "Hiervoor is het nodig dat het doorgaande verkeer niet meer over de Noordlangeweg rijdt. Daarom zijn we er open in dat we op termijn gaan bekeuren. Hopelijk is dat na deze oproep niet nodig." Een eventuele bekeuring bestaat uit een boete van 99 euro.

Omrijden

In het afgesloten gedeelte voor gemotoriseerd verkeer op de Noordlangeweg bevinden zich geen woningen of bedrijfspanden. Bezoekers kunnen dus inwoners of bedrijven aan de Noordlangeweg bereiken zonder het afgesloten gedeelte te gebruiken. In sommige gevallen zal hiervoor een klein stukje omgereden moeten worden. Daarbij kan geen gebruik worden gemaakt van de Zuidlangeweg en de Oostdijk. Deze wegen zijn al jaren alleen bestemd voor bestemmingsverkeer.

Alleen ontheffinghouders en landbouwvoertuigen, (brom)fietsen en nooddiensten hebben nu nog toestemming om gebruik te maken van de Noordlangeweg. Inwoners en bedrijven kunnen een ontheffing krijgen.