Het laatste nog actief zijnde G-team bij voetbalclub Internos uit Etten-Leur is ermee gestopt. Enkele spelers hebben hun ongenoegen geuit over het reilen en zeilen van hun team binnen de club. Er zou onenigheid zijn over de hoogte van de contributie en er zou, volgens ingewijden, ook onderling ruzie zijn.

Internos was jaren de enige club in Etten-Leur die mensen met een beperking de faciliteiten verschafte wanneer zij graag wilden voetballen.

Voorzitter van de club, Ton Luijten, betreurt de gang van zaken: “Een aantal weken geleden heeft het twaalfkoppige G-team onverwachts aangegeven dat ze ermee wilde stoppen. De spelers vroegen waar ze hun spullen konden inleveren en dat was het. Ik was volslagen verrast. Wij hebben van tevoren geen enkel signaal ontvangen, ook niet tijdens de regelmatige vergaderingen van leiders en coaches. Voor wat betreft de contributie betalen zij de junioren- in plaats van de seniorenbijdrage. Het begeleiden en laten voetballen van een G-team is een dure aangelegenheid en vergt veel meer dan bij een gewoon team. Ook van de vrijwilligers.”

Levensvatbaar


Het bestuur van de club gaat bekijken of er een oplossing kan komen voor het ontstane probleem tijdens de bestuursvergadering in november.

Luijten: “Natuurlijk willen we graag dit onderdeel behouden. We hadden ook al de benodigde subsidies aangevraagd. Daarnaast moeten we wel goed bestuderen of het hebben van een G-team nog levensvatbaar is voor Internos. Twaalf spelers is wel wat aan de krappe kant.”