Vrijdagavond is door het Etten-Leurse seniorenorkest Pro Musica het 35-jarig bestaan gevierd met een speciaal feestconcert in de Linde. Het orkest trok nagenoeg een volle zaal.

Het programma voor de pauze werd muzikaal opgeluisterd door het collega-seniorenorkest Amor Musae uit Prinsenbeek onder leiding van Judith van Boven. Met verve werden een zevental eigentijdse nummers gespeeld, waaronder een première: twee songs uit de musical Les Misérables.

Enthousiast, afwisselend en klankzuiver werd een programma gepresenteerd om het publiek op te warmen voor het optreden van het jarige Pro Musica.

Elf nummers

Dat orkest, onder leiding van Ton Wijngaards, speelde elf nummers; begonnen werd met een jazz-stuk, waarbij de muzikanten als ware Big-band musici de zaal veroverden. Een van de hoogtepunten op deze muzikale avond was het solistisch gastoptreden van Xylofoniste Marja Vissers, die met haar vertolking van Circus Renz het aanwezige publiek van de stoelen kreeg.