Mensen met een bijstandsuitkering waarvoor een arbeids- of re-integratieverplichting geldt, worden verplicht om de Nederlandse taal te leren. Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt deze doelgroep een taaltraining en taaltoets aan. Het ROC West-Brabant verzorgt in opdracht van het Werkplein deze cursus.

Het leren van de Nederlandse taal is geen vrijblijvendheid. "Wij gaan van mensen verwachten dat zij hun best doen om de Nederlandse taal te leren. Dit is één van de inspanningsafspraken die we gaan maken met degene die een uitkering aanvraagt", kondigt woordvoerder Erik Jacobs van het Werkplein aan.

Wie zijn of haar afspraken niet komt, krijgt eerst gesprekken met een medewerker van het Werkplein. Als dat niet helpt, kan er een sanctie worden opgelegd. Een voorbeeld daarvan is een verlaging van de bijstandsuitkering met twintig procent gedurende zes maanden.

Als na zes maanden nog steeds geen inspanningen zijn verricht, kan de bijstandsuitkering voor onbepaalde tijd vervallen. De verplichting om Nederlands te leren komt voort uit de Wet Taaleis. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat wie de taal hier spreekt meer kans maakt op werk.