Vanuit voetbalclub Internos in Etten-Leur is er geen animo om te fuseren met voetbalbuur DSE. Op de Algemene Ledenvergadering, waar dit punt op de agenda stond, waren de aanwezige leden daar eensluidend en duidelijk over. 

Volgens voorzitter Ton Luijten willen de leden graag de eigen Internos clubidentiteit behouden en zijn derhalve tegenstander van de fusie. "Dat is dan prima, maar we moeten wel alles op alles zetten met bestuur en vrijwilligers om voetbalclub Internos te behouden", aldus de voorzitter.

In ieder geval moeten op korte termijn alle openstaande vacatures met vereende krachten worden ingevuld. "Anders gaan we het niet redden."