Gemeenteraadslid Fred Wozniak heeft te kennen gegeven de overstap te maken van de fractie van Onafhankelijk Moerdijk (OM) naar het CDA. Hij is ruim tien jaar actief geweest binnen OM waarvan zes jaar in de gemeenteraad. 

Ofschoon Wozniak de samenwerking en contacten met collega’s binnen OM als zeer prettig heeft ervaren, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij landelijk een voorkeur heeft voor het CDA.

Fractievoorzitter Désirée Brummans van het CDA en haar fractiegenoten hebben Wozniak de afgelopen tijd leren kennen als een prettige raadscollega met kennis van zaken. "Het was ons bekend dat Fred Wozniak landelijk een voorkeur heeft voor het CDA en waren derhalve niet geheel verbaasd over zijn wens zich lokaal bij ons te willen aansluiten", aldus Brummans.