In de plannen voor de herinrichting van het kerkplein en de sloop van de voormalige RK kerk in Moerdijk dorp begint schot te komen. Staatssecretaris Sharon Dijksma was een van de eersten die tijdens haar bezoek aan het dorp de plannen van de werkgroep Gebied RK kerk onder ogen kreeg. 

De werkgroep houdt zich bezig om het dorp Moerdijk leefbaarder te maken en te houden en gaat er van uit dat de voorgevel en de vrijstaande toren van de voormalige kerk blijven staan. Het geheel moet een sociaal rustpunt worden in het dorp met een speelplek voor kinderen en mogelijkheden om te fitnessen.

Het hele plan staat of valt met het vrijkomen van gelden uit de toekomstige aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in de oksel tussen de twee rijkswegen en het dorp.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er op de plek van de kerk huizen zouden komen, maar dat zag de bevolking niet zitten omdat ze vinden dat de vrijstaande kerktoren beeldbepalend is voor de skyline van het dorp. Deze toren is verleden jaar opgeknapt en blijft nu staan.

Lof

De toren heeft een opengewerkte structuur evenals de voorzijde van de kerk. Deze voorkant zal volgens de plannen moeten blijven staan.

Even was er vorige week commotie omdat er zich een andere koper gemeld zou hebben voor de voormalige kerk. Die is eigendom van de Immanuelparochie. De werkgroep onder leiding van Jan Eestermans hield in de Ankerkuil een avond waar de inwoners van Moerdijk iets konden zeggen over de plannen voor het gebouw en het plein er voor. De ruim vijftig aanwezigen waren vol lof over het plan.