Om Brede school De Vleer in de wijk Hooghuis in Etten-Leur weer de wijkfunctie terug te geven, komt er een bel met videotelefoon met op afstand bedienbare deuren. 

Hierdoor wordt het gemakkelijker om de voordeur van het gebouw open te doen door de conciërge van de Brede school en de vrijwilligers van de wijkfunctie.

Onlangs vroeg CDA-raadslid Joke Gelderblom in een brief aan het college van burgemeester en wethouders aandacht voor de toegankelijkheid van De Vleer. Zij had geconstateerd dat sinds enige weken de voordeur op slot was, terwijl de school naast een onderwijs- ook een wijkfunctie heeft.

De gezamenlijke schoolbesturen SKPOEL en Stichting LeerSaam waren tot die maatregel over gegaan uit veiligheidsoverwegingen. Aanleiding waren diefstal, problemen met ouders en jeugdoverlast in het verleden.

Garanderen

Om zowel de algemene veiligheid als de toegankelijkheid van het wijkgebouw te garanderen, hebben de schoolbesturen, de beheersstichting en de gemeente Etten-Leur gezocht naar een tussenoplossing op weg naar een definitieve oplossing middels het aanbrengen van een videotelefoon met op afstand bedienbare deuren.